ਸਟ੍ਰੋਂਗਸ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ।
          ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਬੁਢਾਪੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਸੇਹਤਮੰਦ ਅਤੇ ਬੇਫਿਕਰ ਰਹੋ।
      ਮੁੱਖ ਪੰਨਾ
ਟਿਪ       ਪ੍ਰਯੋਗ      ਅਧਿਐਨ       ਕੁਝ ਖਾਸ      ਪ੍ਰਸਤੁਤੀ
ਲਸਣ 1x1
ਲਸਣ ਦੇ ਸਕ੍ਰਿਏ ਏਜੰਟ
ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਅੰਤਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ
ਕੋਲੇਸਟ੍ਰੋਲ ਜ਼ੋਖਿਮ
ਕੋਲੇਸਟ੍ਰੋਲ ਘੱਟ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਤੱਤ
ਸਾਲਮਨ ਤੇਲ ਓਮੇਗਾ 3
ਕੇਵਲ ਇੱਕ ਕੈਪਸੂਲ
ਪ੍ਰੇਸ

ਲਸਣ - ਚਮਤਕਾਰੀ ਕੰਦ

ਖੇਡਾਂ ਦੇ ਉੱਚ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਲਈ ਸਟ੍ਰੋਂਗਸ

ਲਸਣ- ਕੇਂਦਰਿਤ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਬੇਹਤਰ

ਇੱਕ ਅਸੈਂਸ਼ੀਅਲ ਤੇਲ ਜੋ ਦਬਾਉ ਬਣਾਕੇ ਰੱਖ ਸਕਦਾ ਹੈ

ਸਟ੍ਰੋਂਗਸ ਕੋਲੇਸਟ੍ਰੋਲ ਦੇ ਪੱਧਰ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਘੱਟ ਕਰਦਾ ਹੈ

ਲਸਣ ਦਾ ਅਸੈਂਸ਼ੀਅਲ ਤੇਲ ਦਿਲ ਦੇ ਦੌਰੇ ਦੇ ਇਲਾਜ ਵਿੱਚ ਸਫਲ ਸਿੱਧ ਹੋਇਆ ਹੈ

ਲਸਣ - ਵਿਗਿਆਨ - ਕਲਪਨਾ

ਮੱਧ ਪੂਰਬ ਮੇਡੀਕਲ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ


 


ਪਤਾ
ਸਟ੍ਰੋਂਗਸ - ਦਿ ਗਾਰਲਿਕ ਕੈਪਸੂਲ

ਵਧੇਰੇ ਕੇਂਦਰਿਤ ਅਸੈਂਸ਼ੀਅਲ ਲਸਣ ਤੇਲ ਵਾਲੇ ਗਾਰਲਿਕ ਕੈਪਸੂਲ ਦੀ ਉੱਚ ਖੁਰਾਕ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 19 ਸਕ੍ਰਿਏ ਏਜੰਟ ਹਨ।  
ਡ੍ਰਗ ਅਲਰਟ 11/98
ਪੀਡੀਐਫ ਡਾਊਨਲੋਡ
ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਿਦੇਸ਼ਕ, ਹੰਸ-ਏਖਾਰਡ
ਕ੍ਰੋਡਰ (65)

 
ਰਚਨਾ-ਮਲਕੀਅਤ © ਸਟ੍ਰੋਂਗਸ - ਲਸਣ ਦਾ ਦੂਜਾ ਟੁਕਡ਼ਾ ਸਾਡੇ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ | ਸੰਪਰਕ | ਮੁੱਲ ਸੂਚੀ | ਸਾਂਝੇਦਾਰ | ਸਾਈਟਮੈਪ