ਸਟ੍ਰੋਂਗਸ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ।
          ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਬੁਢਾਪੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਸੇਹਤਮੰਦ ਅਤੇ ਬੇਫਿਕਰ ਰਹੋ।
      ਮੁੱਖ ਪੰਨਾ
ਟਿਪ       ਪ੍ਰਯੋਗ      ਅਧਿਐਨ       ਕੁਝ ਖਾਸ      ਪ੍ਰਸਤੁਤੀ
ਲਸਣ 1x1
ਲਸਣ ਦੇ ਸਕ੍ਰਿਏ ਏਜੰਟ
ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਅੰਤਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ
ਕੋਲੇਸਟ੍ਰੋਲ ਜ਼ੋਖਿਮ
ਕੋਲੇਸਟ੍ਰੋਲ ਘੱਟ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਤੱਤ
ਸਾਲਮਨ ਤੇਲ ਓਮੇਗਾ 3
ਕੇਵਲ ਇੱਕ ਕੈਪਸੂਲ
ਪ੍ਰੇਸ


ਕੁਝ ਖਾਸ

ਸਟ੍ਰੋਂਗਸ - ਕੇਂਦਰਿਤ ਲਸਣ ਪਾਊਡਰ ਨਾਲ ਭਿੰਨ
ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਲਸਣ

ਸਟ੍ਰੋਂਗਸ - ਇੱਕ ਟਿਪ
ਲਸਣ ਦੇ ਸ਼ੁੱਧ ਅਸੈਂਸ਼ੀਅਲ ਤੇਲ ਨਾਲ
ਬੇਹਤਰ ਖੂਨ ਪ੍ਰਵਾਹ - ਬੇਹਤਰ ਜੀਵਨ ਗੁਣਵੱਤਾ

ਲਸਣ ਦਿਲ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਨ
ਵਿੱਚ ਸਫਲ ਸਿੱਧ ਹੋਇਆ ਹੈ

ਸੌਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੇਵਲ ਇੱਕ ਕੈਪਸੂਲ,
1 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਅਸੈਸ਼ੀਅਲ ਐਥਰਿਕ ਲਸਣ ਤੇਲ ਵਿੱਚ 4000 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਲਸਣ ਦੀ ਕੁਦਰਤੀ ਸ਼ਕਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ

ਨੋਟ:
ਇਸ ਵੈਬਸਾਈਟ ਦੀ ਸਾਮਗੱਰੀ ਅਤੇ ਸਟ੍ਰੋਂਗਸ (ਆਰ) ਲਸਣ ਕੈਪਸੂਲ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਕੇਵਲ ਆੱਸਟ੍ਰਿਆ ਦੇ ਗਾਹਕਾਂ ਲਈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਆੱਸਟ੍ਰਿਆ ਵਿੱਚ ਵਰਤਾਏ ਗਏ ਸਮਾਨ ਆਹਾਰ ਪੂਰਕਾਂ ਦਾ ਉਲੇਖ ਕਰਦੀ ਹੈ।

ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ:
ਆੱਸਟ੍ਰਿਆ ਵਿੱਚ ਸਮਾਨ ਯੌਗਿਕ ਪੌਸ਼ਟਿਕ ਪੂਰਕ ਹੈ, ਜਿਸਨੂੰ ਇਸ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਾਲ ਪ੍ਰਸਾਰਿਤ ਜਾਂ ਘੋਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ।

 

ਪਤਾ
ਸਟ੍ਰੋਂਗਸ - ਦਿ ਗਾਰਲਿਕ ਕੈਪਸੂਲ

ਵਧੇਰੇ ਕੇਂਦਰਿਤ ਅਸੈਂਸ਼ੀਅਲ ਲਸਣ ਤੇਲ ਵਾਲੇ ਗਾਰਲਿਕ ਕੈਪਸੂਲ ਦੀ ਉੱਚ ਖੁਰਾਕ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 19 ਸਕ੍ਰਿਏ ਏਜੰਟ ਹਨ।  
ਡ੍ਰਗ ਅਲਰਟ 11/98
ਪੀਡੀਐਫ ਡਾਊਨਲੋਡ
 
ਰਚਨਾ-ਮਲਕੀਅਤ © ਸਟ੍ਰੋਂਗਸ - ਲਸਣ ਦਾ ਦੂਜਾ ਟੁਕਡ਼ਾ ਸਾਡੇ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ | ਸੰਪਰਕ | ਮੁੱਲ ਸੂਚੀ | ਸਾਂਝੇਦਾਰ | ਸਾਈਟਮੈਪ