ਸਟ੍ਰੋਂਗਸ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ।
          ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਬੁਢਾਪੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਸੇਹਤਮੰਦ ਅਤੇ ਬੇਫਿਕਰ ਰਹੋ।
      ਮੁੱਖ ਪੰਨਾ
ਟਿਪ       ਪ੍ਰਯੋਗ      ਅਧਿਐਨ       ਕੁਝ ਖਾਸ      ਪ੍ਰਸਤੁਤੀ
ਲਸਣ 1x1
ਲਸਣ ਦੇ ਸਕ੍ਰਿਏ ਏਜੰਟ
ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਅੰਤਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ
ਕੋਲੇਸਟ੍ਰੋਲ ਜ਼ੋਖਿਮ
ਕੋਲੇਸਟ੍ਰੋਲ ਘੱਟ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਤੱਤ
ਸਾਲਮਨ ਤੇਲ ਓਮੇਗਾ 3
ਕੇਵਲ ਇੱਕ ਕੈਪਸੂਲ
ਪ੍ਰੇਸ

ਕੋਲੇਸਟ੍ਰੋਲ ਘੱਟ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਤੱਤ

'ਡਾਯਲਿਲ ਡਾਈਸਲਫਾਈਡ' – ਸਟ੍ਰੋਂਗਸ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਏਜੰਟ

ਟਯੂਬੀਜੇਨ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰੋ. ਡਾ. ਰੋਲ੍ਫ ਗੇਬਹਾਰਡਟ 2/2006 ਨੂੰ ਨੇਚਰ ਐਂਡ ਮੇਡੀਸਿਨ ਪਤ੍ਰਿਕਾ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ: ਡਾਯਲਿਲ ਡਾਈਸਲਫਾਈਡ ਦਾ ਬਹੁਤ ਮਜ਼ਬੂਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਨਿਯੰਤਰਿਤ ਪਦਾਰਥ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਕੋਲੇਸਟ੍ਰੋਲ ਉਤਪਾਦਨ ਜਿਗਰ ਵਿੱਚ ਨਿਯੰਤਰਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕੋਲੇਸਟ੍ਰੋਲ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਜਿਵੇਂ ਡਾਯਲਿਲ ਡਾਈਸਲਫਾਈਡ ਨੂੰ ਸਾਵਧਾਨੀਪੂਰਵਕ ਨਿਯੰਤਰਣ ਨਾਲ ਭਿੰਨ ਗੇਅਰ ਵਿੱਚ ਮੋਡ਼ ਕੇ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਹੋਵੇ: ਸ਼ਰੀਰ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਕੋਲੇਸਟ੍ਰੋਲ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਉੱਥੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਕੋਲੇਸਟ੍ਰੋਲ ਨੂੰ ਬਣਨ ਤੋਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੋਕਣ ਦੇ ਨਾਲ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਾਈਡ-ਉਤਪਾਦਾਂ ਨੂੰ ਬਣਨ ਤੋਂ ਰੋਕਦੇ ਹਨ- ਇਹ ਪੂਰੇ ਸ਼ਰੀਰ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ - ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਅੰਡਕੋਸ਼, ਐਡਰੀਨਲ ਗ੍ਰੰਥੀਆਂ (adrenal glands), ਵਾਲ ਅਤੇ ਮਾਂਸਪੇਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ - ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਡਾਯਲਿਲ ਡਾਈਸਲਫਾਈਡ ਕੇਵਲ ਕੋਲੇਸਟ੍ਰੋਲ ਦੀ ਰਚਨਾ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਜਿਗਰ ਦੇ ਮੱਧ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸਟ੍ਰੋਂਗਸ ਕੈਪਸੂਲ ਵਿੱਚ ਡਾਯਲਿਲ ਡਾਈਸਲਫਾਈਡ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਮੰਦ ਅਤੇ ਖਾਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।


ਸਟ੍ਰੋਂਗਸ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ:

- ਕੋਲੇਸਟ੍ਰੋਲ ਅਤੇ ਟ੍ਰਾਈਗਲਾਈਸਿਰਾਈਡ
- ਉੱਚ ਖੂਨ ਦਾਬ
- ਗੰਦੇ ਖੂਨ ਦਾ ਦੌਰਾ
- ਖੂਨ ਪਲੇਟਲੇਟਸ ਦਾ ਸਮੂਹ
- ਭਾਰੀ ਧਾਤੂਆਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪਾਰਾ, ਸਿੱਕਾ ਅਤੇ ਕੈਡਮੀਅਮ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਇਹ ਸਟ੍ਰੋਕ, ਦਿਲ ਦਾ ਦੌਰਾ ਅਤੇ ਧਮਨੀ ਜਾਂ ਸ਼ਿਰਾ ਵਿੱਚ ਰਕਤ-ਸੰਚਾਲਨ ਦਾ ਅਵਰੋਧ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਚਾਉਂਦਾ ਹੈ।

- ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰੂਪ ਨਾਲ ਮਧੂਮੇਹ ਦੇ ਰੋਗੀਆਂ ਲਈ


ਪਤਾ
ਸਟ੍ਰੋਂਗਸ - ਦਿ ਗਾਰਲਿਕ ਕੈਪਸੂਲ

ਵਧੇਰੇ ਕੇਂਦਰਿਤ ਅਸੈਂਸ਼ੀਅਲ ਲਸਣ ਤੇਲ ਵਾਲੇ ਗਾਰਲਿਕ ਕੈਪਸੂਲ ਦੀ ਉੱਚ ਖੁਰਾਕ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 19 ਸਕ੍ਰਿਏ ਏਜੰਟ ਹਨ।  
ਡ੍ਰਗ ਅਲਰਟ 11/98
ਪੀਡੀਐਫ ਡਾਊਨਲੋਡ
 
ਰਚਨਾ-ਮਲਕੀਅਤ © ਸਟ੍ਰੋਂਗਸ - ਲਸਣ ਦਾ ਦੂਜਾ ਟੁਕਡ਼ਾ ਸਾਡੇ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ | ਸੰਪਰਕ | ਮੁੱਲ ਸੂਚੀ | ਸਾਂਝੇਦਾਰ | ਸਾਈਟਮੈਪ