ਸਟ੍ਰੋਂਗਸ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ।
          ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਬੁਢਾਪੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਸੇਹਤਮੰਦ ਅਤੇ ਬੇਫਿਕਰ ਰਹੋ।
      ਮੁੱਖ ਪੰਨਾ
ਟਿਪ       ਪ੍ਰਯੋਗ      ਅਧਿਐਨ       ਕੁਝ ਖਾਸ      ਪ੍ਰਸਤੁਤੀ
ਲਸਣ 1x1
ਲਸਣ ਦੇ ਸਕ੍ਰਿਏ ਏਜੰਟ
ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਅੰਤਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ
ਕੋਲੇਸਟ੍ਰੋਲ ਜ਼ੋਖਿਮ
ਕੋਲੇਸਟ੍ਰੋਲ ਘੱਟ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਤੱਤ
ਸਾਲਮਨ ਤੇਲ ਓਮੇਗਾ 3
ਕੇਵਲ ਇੱਕ ਕੈਪਸੂਲ
ਪ੍ਰੇਸ

ਲਸਣ ਦੇ ਸਕ੍ਰਿਏ ਏਜੰਟ

ਸੁੱਕਾ ਲਸਣ ਪਾਊਡਰ ਅਤੇ ਤਾਜ਼ਾ ਲਸਣ
(ਉਤਪਾਦ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕਵਈ ਫੋਰਟੀ, ਕਿਓਲਿਕ, ਡਾ. ਬੋਹ੍ਮ, ਲਜਾ ਰੋਗੋਫ ਆਦਿ)
ਔਸਤ ਖੁਰਾਕ: 1350 ਮਿਲੀਗ੍ਰਾਮ/ਦਿਨ

ਲਸਣ ਦੇ 3-4 ਸਕ੍ਰਿਏ ਏਜੰਟਾਂ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਚਿੱਤਰ 1: ਸੁੱਕਾ ਲਸਣ ਪਾਊਡਰ

ਲਸਣ - ਮੈਸਰੇਸ਼ਨ

(ਉਤਪਾਦ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਡੋਪਲਹਰਜ਼, ਸੇਨਹੀਲਿਓਸ, ਕਲੋਸਟਰਫ੍ਰੌ ਆਦਿ)
ਇਹ ਲਸਣ ਦੇ 6 ਸਕ੍ਰਿਏ ਏਜੰਟਾਂ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਔਸਤ ਖੁਰਾਕ: 4000 ਮਿਲੀਗ੍ਰਾਮ / ਦਿਨ

ਚਿੱਤਰ 2: ਲਸਣ - ਮੈਸਰੇਸ਼ਨ (maceration)

ਲਸਣ ਦਾ ਸ਼ੁੱਧ ਅਸੈਸ਼ੀਅਲ ਤੇਲ
(-ਸਟ੍ਰੋਂਗਸ ਲਸਣ ਕੈਪਸੂਲ-)

ਹੇਨਰਿਚ ਪੀ. ਕੋਚ, ਪੀ.ਐਚ.ਡੀ, ਐਮ. ਫਾਰਮਾ, ਫਾਰਮਾਸਿਊਟੀਕਲ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ, ਕੈਮਿਸਟ੍ਰੀ ਅਤੇ ਬਾਓ ਫਾਰਮਾਸਿਊਟੀਕਲਸ, ਵਿਏਨਾ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ (ਆੱਸਟ੍ਰਿਆ), ਸਿਨਸਿਨਾਟੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ (ਅਮਰੀਕਾ) ਰਾਹੀਂ ਸੰਪਾਦਤ।
Ø 19 < ਲਸਣ ਦੇ ਸਕ੍ਰਿਏ ਏਜੰਟ।
ਔਸਤ ਖੁਰਾਕ: 2 ਮਿਲੀਗ੍ਰਾਮ/ਦਿਨ

ਲੈਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ: ਸੌਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੇਵਲ ਇੱਕ ਕੈਪਸੂਲ

ਚਿੱਤਰ 3: ਅਸੈਂਸ਼ੀਅਲ ਲਸਣ ਤੇਲ
[ਸ੍ਰੋਤ: ਪ੍ਰੋ. ਕੋਚ, ਵਿਏਨ ਡਿਊਚ ਐਪੀਥੀਕਰ ਜ਼ੀਤੁੰਗ (ਜ਼ਰਮਨ ਫਾਰਮਾਸਿਸਟ ਸਮਾਚਾਰ-ਪੱਤਰ) 1999]


ਪਤਾ
ਸਟ੍ਰੋਂਗਸ - ਦਿ ਗਾਰਲਿਕ ਕੈਪਸੂਲ

ਵਧੇਰੇ ਕੇਂਦਰਿਤ ਅਸੈਂਸ਼ੀਅਲ ਲਸਣ ਤੇਲ ਵਾਲੇ ਗਾਰਲਿਕ ਕੈਪਸੂਲ ਦੀ ਉੱਚ ਖੁਰਾਕ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 19 ਸਕ੍ਰਿਏ ਏਜੰਟ ਹਨ।  
ਡ੍ਰਗ ਅਲਰਟ 11/98
ਪੀਡੀਐਫ ਡਾਊਨਲੋਡ
 
ਰਚਨਾ-ਮਲਕੀਅਤ © ਸਟ੍ਰੋਂਗਸ - ਲਸਣ ਦਾ ਦੂਜਾ ਟੁਕਡ਼ਾ ਸਾਡੇ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ | ਸੰਪਰਕ | ਮੁੱਲ ਸੂਚੀ | ਸਾਂਝੇਦਾਰ | ਸਾਈਟਮੈਪ